17/04/2018 – Παρουσίαση βιβλίου 1873 -1913 DÉLOS • ΔΗΛΟΣ • DΕLOS

Alexandre Farnoux, EFA
Fotini Zapheiropoulou, Επίτιμη ‘Εφορος αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Jean-Charles Moretti, CNRS / IRAA

1873 -1913 DÉLOS • ΔΗΛΟΣ • DΕLOS
Images d’une ville antique révélée par la fouille – Εικόνες μιας αρχαίας πόλης που έφερε στο φως η ανασκαφή – Ιmages of an ancient city revealed through excavation