Ετήσια διάλεξη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών 2021 – Α’ μέρος_ΕΛ

Véronique Chankowski Διευθύντρια της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
Το έργο της Γαλλικής Σχολής Αθηνών κατά το 2020