Ετήσια διάλεξη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών 2020 – B’ μέρος_ΕΛ

Vinciane Pirenne-Delforge, Καθηγήτρια στο Collège de France

Θεϊκός πλουραλισμός και αναπαράσταση του κόσμου: η πολυπλοκότητα του ελληνικού πολυθεϊσμού