Ετήσια διάλεξη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών 2020 – Α’ μέρος_ΕΛ

Véronique Chankowski Διευθύντρια της Γαλλικής Σχολής Αθηνών (στα ελληνικά) Το έργο της Γαλλικής Σχολής Αθηνών κατά το 2019