05/06/2019- Ετήσια διάλεξη της ΓΣΑ- Μια Σχολή μέσα στην πόλη

Alexandre FARNOUX, διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
Lucile ARNOUX-FARNOUX, Πανεπιστήμιο της Tours