15/03/2018- St. Dadaki, A. Muller, Pl. Petridis

Σταυρούλα Δαδάκη, Arthur Muller, Πλάτων Πετρίδης

Θάσος : δεκατρείς αιώνες ιστορίας υπό το πρίσμα της αρχαιολογίας. Το γαλλο-ελληνικό πρόγραμμα ThANAr (Θάσος, βόρειες παρυφές του Αρτεμίσιου)

Στην καρδιά της πόλης της Θάσου, μεταξύ του Αρτεμισίου και του Διονυσίου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου και η Γαλλική Σχολή Αθηνών, με τη συνεργασία του πανεπιστημίου της Λιλ και του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανασκάπτουν από το 2002 μία εξαιρετική πρωτοβυζαντινή αστική έπαυλη που καταστράφηκε λίγο μετά το 620 μ.Χ., καθώς και στρώματα παλαιότερων εποχών που βρίσκονται από κάτω. Αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως σήμερα προσφέρει μία πλούσια συγκομιδή αποτελεσμάτων που αγγίζουν χρονολογικά δεκατρείς αιώνες συνεχούς κατοίκησης της Θάσου φτάνοντας ως την προαποικιακή περίοδο, δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες του 8ου αι. π.Χ. Οι σημαντικότερες ανακαλύψεις αφορούν τα μεταλλουργικά ευρήματα που συνδέονται με τους Θράκες αυτόχθονες στην αρχή της κατοίκησης του χώρου, τη μοναδική για οικοδόμημα συνεχή χρήση ενός δημόσιου και στη συνέχεια ιδιωτικού κτηρίου από την αρχαϊκή ως την πρωτοβυζαντινή εποχή καθώς και τις συνθήκες που σηματοδοτούν το τέλος της Αρχαιότητας στη Θάσο.

14/03/2018- Cycle céramique- M. Giannopoulou – E. Gratsia

Μιμίκα Γιαννοπούλου Ειρήνη Γρατσία
Τα κεραμικά στα διαβατήρια έθιμα. Παραδείγματα παράδοσης και διαχρονικότητας

Η χρήση κεραμικών σε τελετουργικές και εθιμικές εκδηλώσεις είναι γνωστή από πολύ πρώιμες περιόδους. Πρόκειται είτε για αγγεία που χρησιμοποιούνταν και για καθημερινή χρήση είτε για αγγεία και πήλινα αντικείμενα που κατασκευάζονταν για αυτές τις περιπτώσεις. Το υλικό της παρουσίασης προέρχεται από επιτόπιες έρευνες των ομιλητριών σε μεγάλα και μικρότερα αγγειοπλαστικά κέντρα του ελλαδικού χώρου, αλλά και από βιβλιογραφική έρευνα των περιορισμένων για το θέμα μελετών. Σε πολλές περιπτώσεις εξετάζεται η διαχρονία σε τελετουργίες και δρώμενα, αλλά και στο γεγονός ότι τα περισσότερα παραδείγματα αφορούν διαβατήριες τελετές, με προεξάρχοντα αυτά που αφορούν το γάμο και, κυρίως, τον θάνατο. Στο πλαίσιο της διάλεξης και προκειμένου να τονιστεί η στενή σχέση των ανθρώπων με τα κεραμικά αντικείμενα σε όλες τις εκφάνσεις του βίου τους, θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά σε διάλογο δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται στη συμβολική χρήση κεραμικών. Επτά μουσικοί, ειδικοί στην παραδοσιακή μουσική και τα δημοτικά τραγούδια, θα παίξουν κλαρίνο, πήλινο τουμπελέκι, πήλινο αυλό και άλλα κρουστά. Επιμέλεια Βασίλης Οικονόμου.

26/02/2018- SemTech B. Bourgeois, V. Jeammet

Violaine Jeammet Musée du Louvre
Brigitte Bourgeois Centre de recherche et de restauration des musées de France
En collaboration avec Sandrine Pagès-Camagna, Centre de recherche et de restauration des musées de France

La science au service de la couleur : enquête sur la polychromie de la plastique grecque

L’étude de la plastique grecque traditionnellement privilégie l’analyse des formes au détriment d’une approche fine de la surface. De ce fait, l’importance de la finition colorée des œuvres a le plus souvent été minorée, voire ignorée et ce n’est que récemment, grâce au développement d’études interdisciplinaires et aux progrès des techniques d’investigation scientifique, que la polychromie des figurines de terre cuite, mieux conservée que celle des marbres, livre ses secrets.
Au cours du séminaire, on présentera les principales méthodes d’examen et d’analyse non invasive permettant de cartographier et de caractériser les vestiges matériels des traitements de surface antiques, en illustrant le propos par l’apport des tout derniers travaux menés sur la collection de terres cuites grecques du Louvre. L’accent sera mis en particulier sur les progrès engrangés grâce à la microscopie numérique 3D et à l’analyse ultra-fine des revêtements métalliques en or et en étain via l’accélérateur de particules AGLAE. Ce faisant on montrera comment l’autopsie de la matière, seule à même de nous renseigner faute de données textuelles antiques en ce domaine, nous aide à mieux connaître non seulement les matériaux et les procédés de la couleur, mais aussi l’expertise de certains savoir-faire artisanaux ainsi que les raffinements déployés dans la kosmèsis de certaines oeuvres, révélateurs d’une véritable culture picturale.

21/02/2018- Cycle céramique- E. Psychogiou

Ελένη Ψυχογιού

Ο φούρνος ως κοιλιά-μήτρα, συμβολική αναπαράσταση της Μητέρας-Γης-«Μαυρηγής» σε καρναβαλικά και μαντικά δρώμενα

Στο σύγχρονο λαϊκό φαντασιακό ο κάτω κόσμος, ο Άδης, είναι η επικράτεια της θεϊκής «Μαυρηγής» όπου κατοικούν μετά θάνατο οι «μαύροι» νεκροί. Η «Μαυρηγή» είναι συμβολικά η υποχθόνια, αδηφάγος κοιλιά- μήτρα όπου χωνεύονται οι πάσης φύσεως νεκροί και όπου συντελείται η χθόνια ιερογαμία της Μαυρηγής με τον χθόνιο εραστή, από όπου γεννιέται η αναβλάστηση και η αναγέννηση των ανθρώπων, των ζώων και της φύσης εν γένει. Ο πήλινος ή με εσωτερική επίστρωση πηλού φούρνος, γυναικείος ως προς την κατασκευή και τη χρήση, συμβολοποιεί αυτή τη χθόνια «γαστέρα» όπου «ψήνονται» και γεννιούνται τα ψωμιά, όπως τα παιδιά Στο πλαίσιο της εποχικής, διαβατήριας ιερής τελετουργίας της Αποκριάς με την συμβολική και μυητική ανατροπή του φυσικού και του κοινωνικού γίγνεσθαι, ο «κάτω κόσμος» ανεβαίνει στον «επάνω», η χθόνια ιερογαμία επιτελείται μέσα από σεξουαλικές αναπαραστάσεις πάνω στη γη και οι καρναβαλιστές, μεταμφιεσμένοι ως μαύροι νεκροί (άνθρωποι ή ζώα), δρουν τελετουργικά και θεατρικά ανάμεσα στους ζωντανούς. Στη Νέδουσα της Μεσσηνίας η τελετουργική και συμβολική ταύτιση των καρναβαλιστών με τους «μαύρους» νεκρούς, επιτελείται με το «μουτζούρωμά» τους με τη μαύρη αιθάλη από το στόμιο εν ενεργεία φούρνου, σύμβολο του ιερού «μαύρου» αιδοίου και της υποχθόνιας, μαύρης μήτρας, της «Μαυρηγής».Ο φούρνος ως κοιλιά-μήτρα, συμβολική αναπαράσταση της Μητέρας-Γης-«Μαυρηγής» σε καρναβαλικά και μαντικά δρώμενα Στο σύγχρονο λαϊκό φαντασιακό ο κάτω κόσμος, ο Άδης, είναι η επικράτεια της θεϊκής «Μαυρηγής» όπου κατοικούν μετά θάνατο οι «μαύροι» νεκροί. Η «Μαυρηγή» είναι συμβολικά η υποχθόνια, αδηφάγος κοιλιά- μήτρα όπου χωνεύονται οι πάσης φύσεως νεκροί και όπου συντελείται η χθόνια ιερογαμία της Μαυρηγής με τον χθόνιο εραστή, από όπου γεννιέται η αναβλάστηση και η αναγέννηση των ανθρώπων, των ζώων και της φύσης εν γένει. Ο πήλινος ή με εσωτερική επίστρωση πηλού φούρνος, γυναικείος ως προς την κατασκευή και τη χρήση, συμβολοποιεί αυτή τη χθόνια «γαστέρα» όπου «ψήνονται» και γεννιούνται τα ψωμιά, όπως τα παιδιά Στο πλαίσιο της εποχικής, διαβατήριας ιερής τελετουργίας της Αποκριάς με την συμβολική και μυητική ανατροπή του φυσικού και του κοινωνικού γίγνεσθαι, ο «κάτω κόσμος» ανεβαίνει στον «επάνω», η χθόνια ιερογαμία επιτελείται μέσα από σεξουαλικές αναπαραστάσεις πάνω στη γη και οι καρναβαλιστές, μεταμφιεσμένοι ως μαύροι νεκροί (άνθρωποι ή ζώα), δρουν τελετουργικά και θεατρικά ανάμεσα στους ζωντανούς. Στη Νέδουσα της Μεσσηνίας η τελετουργική και συμβολική ταύτιση των καρναβαλιστών με τους «μαύρους» νεκρούς, επιτελείται με το «μουτζούρωμά» τους με τη μαύρη αιθάλη από το στόμιο εν ενεργεία φούρνου, σύμβολο του ιερού «μαύρου» αιδοίου και της υποχθόνιας, μαύρης μήτρας, της «Μαυρηγής».